Professzionális munkavédelmi és tűzvédelmi szolgáltatások

Linkmanó, cs, 03/01/2012 - 11:10

Az alábbiakban felsorolt tevékenységek segíthetik Önt, illetve vállalkozását minél biztonságosabb és a szakszerűbb munkahely megteremtésében: munkavédelem, tűzvédelem, kockázatértékelés. Bővebben: munkabalesetek megállapítása, kivizsgálása és dokumentálása, munkahelyi illetve kémiai kockázatbecslés, kockázatelemzés és kockázatértékelés elkészítése, munkavédelmi szabályzatok kidolgozása (Nemdohányzók védelme, Balesetek vizsgálati rendje, orvosi alkalmassági vizsgálatok rendje), munkavédelmi oktatás (beleértve az elsősegély-nyújtási ismeretek oktatását is), egyéni védőeszközök meghatározása (EVE) és beszerzése, gépek, technológiák munkavédelmi szempontú üzembe helyezése, munkavédelmi eszközök beszerzése. Valamint a tűz keletkezési lehetőségeinek megelőzése (vagyis az égés legalább egy szükséges feltételének kizárása) a létesítés és a használat során, a keletkezett tűz másik tűzszakasz(ok)ra való tovább-, illetve átterjedésének előírt időtartamig történő megakadályozása (tűzgátlás), a mentő tűzvédelem alapvető feltételeinek a létesítés és a használat során történő biztosítása. A munkavédelmi törvény munkáltatói feladatként határozza meg, hogy a veszélyforrások ellen védelmet nyújtó egyéni védőeszközöket meg kell határozni, azokkal a munkavállalókat el kell látni. A szükséges védőeszközök típusát és mennyiségét annak alapján határozzuk meg, hogy egy adott munkakörön belül hány munkavállalót, milyen veszélyek fenyegetnek a munkavégzés során. A szükséges védőeszközök mennyiségi és típus meghatározása, a védőeszközök juttatásának rendje.

 

Honlap megtekintése: Profi munkavédelem
(http://www.profi-munkavedelem.hu/index.php?p=)

©2010-2022 Linkmanó ingyenes linkgyűjtemény